Julkaistu: 4. marraskuuta 2020

Lainan koron laskeminen

Lainoja on monenlaisia: pankista voi ottaa asuntolainan, kulutusluoton, pikavipin tai käyttää esimerkiksi maksukortin lainaominaisuutta, jolloin laskun maksamaton osuus muuttuu eräpäivän jälkeen korolliseksi. Kaikkiin lainatyyppeihin pätee kuitenkin lähes samat lainalaisuudet.

Lainoille on määritelty tyypillisesti nollasta poikkeava korko. Lainan korolla tarkoitetaan nimellistä vuosikorkoa, joka ilmoitetaan prosentteina. Esimerkiksi 12%:n korko tarkoittaa, että lainan pääomaan lisätään 12 prosenttia korkokuluja vuosittain, jos koronlaskenta tapahtuu kerran vuodessa. Koronlaskenta voi tapahtua myös useasti vuoden aikana.

Luottokorttien kautta otettujen lainojen kuluihin vaikuttaa moni muuttuja. Pienien luottojen korko lasketaan tyypillisesti kuukausittain. Silloin vuotuinen nimelliskorko jaetaan luvulla 12, jotta korkoa voi käyttää kuukausitason laskentaan. Jokaisen kuukauden jälkeen lainan pääomalle lasketaan korko kuukausittaisella korkoprosentilla ja korko lisätään pääomaan.

Kun korko lasketaan kuukausittain, tapahtuu korkoa korolle -ilmiö. Korko lasketaan siis pääomalle, johon on jo lisätty aiempia korkokuluja. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa korkokulut ovat suuremmat kuin vuotuinen korkoprosentti antaa ymmärtää. Lainanmyöntäjä saattaa laskuttaa lisäksi kuukausittaisen tilinhoitopalkkion ja mahdollisesti vielä ensimmäisen laskun yhteydessä lainan avausmaksun. Lopulta lainan kokonaiskulut ovat selvästi suuremmat kuin vuotuinen nimelliskorko antaa ymmärtää. Nimelliskorko ei siis kerro koko totuutta lainan kustannuksista.

Vuosikorko

Vuosikorolla tarkoitetaan yleensä lainan tiedoissa ilmoitettua nimelliskorkoa. Se kertoo, miten paljon lainan pääomaan lisätään korkoa, jos korko lasketaan kerran vuodessa. Korko saatetaan kuitenkin laskea useammin, joten todellisen vuosikoron laskeminen kertoo lainan hinnan selvemmin.

Todellinen vuosikorko

Viranomainen edellyttää, että lainoille lasketaan todellinen vuosikorko. Tämä on teoreettinen korkoprosentti, joka saadaan laskemalla lainan kaikkien kulujen vaikutus sen pääomaan. Todellinen vuosikorko sisältää korko korolle -vaikutuksen, lainan avauskulut ja kuukausittaisen hallinnointimaksun. Näin ollen todellinen vuosikorko on lähes aina nimelliskorkoa merkittävästi korkeampi. Todellisen vuosikoron hyvä puoli on se, että sen avulla lainojen kustannuksia on helppo vertailla.

Korkoa korolle -kaava

Todellisen vuosikoron selvittämiseen on täsmällinen laskentakaava:

Kaavan vasemmalle puolelle jää lainan kokonaissumma, jos lainan on nostettu kerralla. Oikealla puolella on kaikkien takaisinmaksuerien summa. D:t kertovat jokaisen takaisinmaksuerä suuruuden ja S:t lainan noston ja maksuerän välisen ajan vuosien osina.

Todellinen vuosikorko -laskuri

Tarjoamme alla laskurin todellisen vuosikoron selvittämiseen. Tämä laskuri on tarkoitettu etenkin luottokortin luoton todellisen vuosikoron laskemiseen, mutta sitä voi käyttää myös muiden lainojen kuten asuntolainan todellisen vuosikoron laskemiseen. Laskurissa on tehty seuraavia oletuksia:

  • Laina nostetaan kokonaisuudessaan kerralla.
  • Maksuerät takaisin ovat tasasuuruisia, mutta avausmaksu maksetaan ensimmäisen kuukausimaksun yhteydessä.
  • Lainan korko lasketaan kuukausittain.

Laske todellinen vuosikorko ja lainan kulut