Julkaistu: 23. tammikuuta 2021

Maksukorttien rajat

Maksukorteissa on useita niiden käyttöä sääteleviä rajoja. Osa rajoista on kortinmyöntäjän asettamia ja osa käyttäjän itsensä valitsemia. Esittelemme rajoituksista oleellisimmat.

Kortinmyöntäjän asettamat rajat

Kortinmyöntäjä asettaa kortille käyttörajoituksia, joita voi muuttaa yleensä vain anomuksen kautta. Anomuksissa asiakas voi esittää toiveensa rajoille, mutta lopulta kortinmyöntäjä asettaa ne oman harkintansa mukaisesti.

Maksukortin maksukauden käyttöraja

Maksuaikakortilla ostot laskutetaan tavanomaisesti kerran kuussa laskulla. Tämä ei yleensä tuo kortinhaltijalle lisäkuluja vaan kortinhaltija saa tällä tavoin hieman kulutonta maksuaikaa ostoksille. Kortilla on tavanomaisesti kuukausittainen käyttöraja, jota enemmän korttia ei saa käyttää. Raja nollaantuu yleensä vasta laskun täysimääräisen maksun yhteydessä.

Maksuaikakortilla käyttörajaa voi kasvattaa väliaikaisesti maksamalla laskua etukäteen. Tällöin kuukausittainen käyttöraja kasvaa etukäteismaksun verran.

Myös debit-korteilla on kuukausittainen käyttöraja. Tämä raja tulee harvoin vastaan vaan debit-kortin käyttöä rajoittaa siihen yhdistetyn tilin saldo. Debit-kortin kuukausittaisia käyttörajoja voi usein nostaa myös itsepalveluna ilman kortinmyöntäjän uudelleen harkintaa.

Kortin käyttöraja kannattaa valita niin pieneksi kuin on mahdollista. Rajan tulee silti olla riittävän suuri, jotta pystyy tarvittaessa maksamaan esimerkiksi hotellin ja vuokra-auton vakuuden, ja kortille jää sen jälkeen käyttövaraa muuhunkin.

Luottokortin luottoraja

Monet maksuaikakortit tarjoavat myös luottoa. Luottoraja määrittää, miten paljon enimmillään ostoksia voi jättää luotolle eli maksaa osissa eräpäivän jälkeen. Luoton käyttö on korollista.

Maksukorttien luotot ovat kalliita eli paras luottoraja on yleensä 0 euroa. Lasku kannattaa maksaa kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä, milloin luottoa ei tarvitse ollenkaan.

Yli 2000 euron luottorajaa on vaikea perustella järjellä, sillä suuri luoton käyttö lisää talousongelmien riskiä merkittävästi eikä korttiluotosta pitkällä tähtäimellä ole hyötyä. Luottorajaa ei pidä sekoittaa kortin käyttörajaan, joka kannattaa pitää riittävän korkeana.

Automaattinosto- ja valuuttamuunnosrajat

Lähes kaikki kortinmyöntäjät asettavat rajan kuluttomille automaattinostoille. Veloituksettomien nostojen määrä on yleensä vain noin 4 nostoa kuukaudessa, mutta tarkka määrä vaihtelee korteittain. Tämän jälkeen nostoista menee kiinteä tai prosentuaalinen nostopalkkio. Credit-puolella nostot ovat usein kulullisia jo ensimmäisestä kerrasta alkaen eli automaattinostot kannattaa tehdä suoraan omalta tililtä.

Bank Norwegianin luottokortilla automaattinostot ovat kuluttomia.

Parhaimmat luottokortit tarjoavat myös kuluttomia valuuttamuunnoksia. Perinteisesti vieraassa valuutassa tehdyn korttioston valuuttamuunnos on maksanut 1,5 - 2% ostoksen loppusummasta, mutta nykyään markkinoilla on monia pienemmällä provisiolla varustettuja kortteja. Kuluttomille valuuttamuunnoksille on maksimirajansa kuukaudessa eli rajattomasti valuuttaa ei voi vaihtaa ilmaiseksi.

Valuuttamuunnoksia usein tarvitsevien kannattaa tutustua Curve-, N26- ja TransferWise-kortteihin.

Käyttäjän asettamat rajat

Käyttäjän kannattaa asettaa kortille myös itse rajoituksia. Tämä tapahtuu internet-pankin kautta tai kortinmyöntäjän oman sovelluksen tai asiakaspalvelun välityksellä. Itse asetetuilla lisärajoituksilla voi lisätä kortin käytön turvallisuutta huomattavan paljon.

Internet-käytön esto

Jos korttia ei koskaan käytä nettiostoksiin tai nettishoppailu on satunnaista, kortin internet-käyttö kannattaa estää kokonaan. Tarvittaessa eston voi poistaa väliaikaisesti, jos korttia kuitenkin haluaa käyttää netissä. Estämällä internet-tapahtumat kortin väärinkäytön riski pienenee merkittävästi.

Maantieteellinen käyttörajaus

Useat kortinmyöntäjät mahdollistavat kortin käytön rajaamiseen tietylle maantieteelliselle alueelle. Suomessa asuvan kannattaa rajata kortti vain Suomen sisäisille tapahtumille. Matkalle lähtiessä aluetta voi väliaikaisesti laajentaa niin, että se kattaa matkakohteen. On riskialtista pitää kortin käyttöalueena jatkuvasti koko maailmaa.

Kortin väliaikainen käyttöesto

Modernimpien maksukorttien käytön voi estää oman sovelluksen kautta kokonaan väliaikaisesti. Tämä on järkevää tehdä silloin, kun epäilee kortin kadonneen, mutta ei ole asiasta varma. Kortin etsinnän ajan se on järkevää pitää estettynä.

Loppusanat

Korttien monia rajoja ei kannata kokea haittana vaan itseään suojelevina ominaisuuksina. Ne suojelevat niin väärinkäytöltä kuin oman talouden kontrollin menettämiseltä. Uutta korttia anoessa onkin järkevää miettiä, millaisia käyttörajoja korttiin haluaa ja varoa ylimitoittamasta niitä.